Práce na trati (červenec 2010)

Fotografie Ani rozcestníky Hřebečských důlních stezek zrovna nectí konvence turistického značení Klubu českých turistů. Zase ale obsahují zeměpisné souřadnice cílů.
Ani rozcestníky Hřebečských důlních stezek zrovna nectí konvence turistického značení Klubu českých turistů. Zase ale obsahují zeměpisné souřadnice cílů.