Exkurze v provozu Pálení Anna firmy P-D Refractories CZ a.s.

Fotografie Po vstupu do areálu se nás ujal Ing. Tvrdík a exkurzi zahájil výkladem o vzniku tohoto podniku a technologii přeměny surového jílovce na pálený lupek.
Po vstupu do areálu se nás ujal Ing. Tvrdík a exkurzi zahájil výkladem o vzniku tohoto podniku a technologii přeměny surového jílovce na pálený lupek.
Foto: Pavel Kolínský