Exkurze v provozu Pálení Anna firmy P-D Refractories CZ a.s.

Díky vstřícnému přístupu firmy P-D Refractories CZ a.s. jsme již v roce 2010 navštívili starou i novou šamotku ve Velkých Opatovicích, kde probíhá výroba žáruvzdorných tvarovek, a v roce 2017 důl Březinka, kde se do roku 2009 těžil jílovec hlubinně a dodnes probíhá jeho těžba povrchová.

V rámci letní traťové brigády v roce 2018 se podařilo pro naše dobrovolníky zajistit exkurzi do provozu Pálení Anna, kde – jak již název napovídá – probíhá výpal a zpracování jílovce na pálený lupek. Tento provoz – nacházející se v areálu bývalého hlubinného dolu Anna nedaleko Březiny – se svou povahou blíží provozu mladějovskému – i tady se jílovec pálil v šachtových pecích, byť jsou to pece zděné oproti mladějovským pecím s ocelovým pláštěm. Navíc se tu dodnes zachovalo vytápění pecí generátorovým plynem vyraběným z uhlí ve vlastních plynových generátorech, které bylo v Mladějově nahrazeno topením svítiplynem a posléze zemním plynem již dlouho před ukončením provozu.

Dobrovolníci Průmyslového muzea Mladějov a Mladějovské průmyslové dráhy tedy měli možnost shlédnout funkční technologii a mnohde doslova nasát atmosféru, kterou valná většina z nich v Mladějově již nezažila, za což firmě P-D Refractories CZ a.s. samozřejmě děkujeme.

Fotogalerii připravil Petr Sýkora.