Velký úklid hřebečského areálu

Fotografie Jiná skupina se věnovala úpravě štěrkového lože železničního svršku.
Jiná skupina se věnovala úpravě štěrkového lože železničního svršku.
Foto: Marek Skalka