Velký úklid hřebečského areálu

Fotografie Čím více lidí se chopí vidlí a lopat, tím rychleji jde práce od ruky.
Čím více lidí se chopí vidlí a lopat, tím rychleji jde práce od ruky.
Foto: BajkerPatej