Oprava kolejiště před katrem (2020)

Fotografie Výhybka, nově doplněná o několik ocelových pražců, je k nosným dřeveným pražcům upevněna nově pomocí vrtulí. Původní upevnění pomocí hřebů by neumožňovalo jednoduchou údržbu.
Výhybka, nově doplněná o několik ocelových pražců, je k nosným dřeveným pražcům upevněna nově pomocí vrtulí. Původní upevnění pomocí hřebů by neumožňovalo jednoduchou údržbu.
Foto: Pavel Kolínský