Oprava kolejiště před katrem (2020)

Fotografie Otvory pro vrtule jsou do pražců vrtány na místě, na přesnosti vrtání závisí přesnost rozchodu na výhybce.
Otvory pro vrtule jsou do pražců vrtány na místě, na přesnosti vrtání závisí přesnost rozchodu na výhybce.
Foto: Pavel Kolínský