Den (mladějovské) železnice 2020

Fotografie A průvod malých motorových lokomotiv uzavírá jedna z mladějovských BN-60 H s hydrodynamickým přenosem výkonu.
A průvod malých motorových lokomotiv uzavírá jedna z mladějovských BN-60 H s hydrodynamickým přenosem výkonu.
Foto: Martin Janata