Doby dávno minulé aneb kde domeček naše BS 80 měla

Díky archivu Lumíra Kunce opět putujeme do 80. let, kdy provoz na průmyslové vnitropodnikové dráze v Králově Dvoře ovládaly lokomotivy BS 80, od dodání první v roce 1951 až do roku 1986. Na fotografiích je zachycena naše lokomotiva č. 1 (číslování dle systému Králodvorských železáren) vyrobená v roce 1951 v ČKD Praha pod číslem 3195.

Hlavním úkolem bylo vyvážení strusky, slévárenských kalů a škváry na haldu. Po skončení pravidelného parního provozu lokomotivy v železárnách ještě nějakou zůstaly a proběhlo několik zvláštních objednaných fotojízd, zejména v letech 1986 a 1987.