Exkurze ve svitavské Dinasce

Tradicí letních traťových brigád se stalo věnovat jeden den exkurzi do zajímavého průmyslového provozu. I v roce 2019 – jako v letech minulých – jsme se podívali do jednoho z podniků, který dříve spadal stejně jako Mladějov pod Moravské šamotové a lupkové závody a který dnes patří firmě P-D Refractories CZ, a.s.. Naším cílem byla tentokráte divize 03 Dinaska Svitavy.

Dinas je – obdobně jako šamot – žáruvzdorný materiál. Oproti šamotu, jehož hlavní složkou je oxid hlinitý (25 %) a oxid křemičitý (55 %), je v dinasu obsažen takřka samotný oxid křemičitý. I technologie výroby dinasového zboží se od výroby šamotu mírně liší – z vlhké směsi drceného křemence s malým podílem pojiv jsou rovnou lisovány tvarovky, které se po vysušení vypalují. Ing. Miroslav Kotouček, ředitel divize 03 Dinaska Svitavy, který se naší exkurze ujal, to shrnul slovy: „No, my si tady vlastně z písku plácáme bábovičky a pak je vypálíme.“

Tak jednoduché to samozřejmě není. Máte-li zájem, můžete se spolu s námi podívat, kolik práce a energie si žádá, než vznikne dinasová tvarovka třeba pro vyzdívku koksárenské baterie nebo sklářské pece.

Fotogalerii připravili Jan Kužílek a Petr Sýkora.