Výlet do Frýdlantu a Herrenleite 2014

Po návratu z Lesní železniční dráhy Muskau jsme hned druhý den ráno vyrazili opět na cesty. Navštívili jsme dvě úzkorozchodné dráhy na Frýdlantsku a poté se přesunuli do muzea polních drah v Herrenleite u Pirny. To zde od roku 1996 buduje drážďanský spolek Historische Feldbahn Dresden, který svoji dnešní sbírku, čítající více než sto lokomotiv a čtyři sta vozů, začal získávat již od začátku 90. let převážně z podniků na území bývalé Německé demokratické republiky (NDR).