Úzkorozchodný pozdrav z rezervace Soos

Nedaleko Františkových Lázní se nachází stále provozovaná průmyslová trať o rozchodu 600 mm pro těžbu a zpracování kaolínu, která spojuje areály firmy LB Minerals. V dubnu 2012 zde byly uspořádány první osobní jízdy pro veřejnost, letos muzejní provoz probíhá od dubna do září každý třetí víkend v měsíci. Základní informace o provozu jsou na stránkách Odborné sekce Iron Monument Clubu Plzeň.

První polovina fotografií dokumentuje trať do Vonšova, která je bez pravidelného muzejního provozu. Následují snímky z jízd pro veřejnost (15. června 2013) na cca 1,5 km dlouhém úseku mezi Soosem a Kateřinou.