Den mladějovské železnice 2015

Na neděli 27. září bylo objednáno krásné počasí nejen kvůli nadcházejícímu volnu, ale zejména pro Den železnice, který letos proběhl i na naší dráze. Už za ranní tmy byla vidět světla lokomotiv a návěstních svítilen, neboť bylo potřeba připravit stroje pro zamýšlenou výstavu pod širým nebem – celkem se jich sešlo jedenáct.

Slunce k nám již brzy ráno přivedlo hojné množství návštěvníků, kteří se mohli svézt parním vlakem nebo projet důlní soupravou. Součástí komentovaných prohlídek muzea byly i ukázky údržby trati, včetně možnosti osobně si vyzkoušet podbíjení pražců. Zájemci si tak mohli alespoň na několik okamžiků vyzkoušet nekončící práci našich dobrovolníků. Po celý den bylo možné prohlédnout si vystavenou techniku, posedět v kavárně nebo se pokochat pohledem na modelovou železnici, která zaujala hlavně nejmenší návštěvníky.

Fotogalerii připravili Marie Trunečková a Jan Kužílek.