10. ročník projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky

Bude tomu již deset let, kdy proběhl první ročník výchovně-vzdělávacího projektu nesoucího název Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. Na tomto projektu úzce spolupracuje moravskotřebovská Základní škola Kostelní náměstí s Průmyslovým muzeem Mladějov a nutno říci, že to je spolupráce velice přínosná pro obě strany: za uplynulých deset ročníků se projektu zúčastnilo několik set dětí, které – ovlivněny specifickou atmosférou mladějovského areálu – vytvořily přes tisíc výtvarných děl takové kvality, že jsou tato díla vysoko hodnocena i na mezinárodní úrovni. Muzeum pak vítá pomoc žáků při renovaci exponátů, někteří žáci se pak do Mladějova dodnes vracejí coby dobrovolníci, na jejichž bedrech leží jak provoz, tak i údržba této unikátní technické památky.

Vraťme se však k jubilejnímu desátému ročníku. Osvědčená třídenní podoba projektu, kdy žáci první den putují do Mladějova, druhý den tvoří a třetí den cestují domů, zůstala zachována. Novinkou letošního roku byly některé výtvarné techniky, které si žáci mohli vyzkoušet, a noční hra na úbočí Hřebečského hřbetu. Novinkou byl i film, který žáci natáčeli, lépe řečeno jeho forma – byl to totiž film dokumentární, velice vtipnou formou popisující zrod a klíčové okamžiky uplynulých devíti ročníků. Dalo by se také říci, že bylo novinkou desátého ročníku počasí – po dobu trvání projektu vládlo Hřebečsku nádherné babí léto, ne mlhy a deště jako v letech minulých…

I v roce 2016 byla faktickým zakončením projektu výstava. Tentokráte proběhla v moravskotřebovském muzeu v prostorách Společnosti česko-německého porozumění Walthera Hensela a byla zaměřena nejen na aktuální ročník, ale i na ročníky předcházející. Součástí vernisáže byla krom slavnostního otevření výstavy i premiéra filmu „Žáci mezi pražci“. Že jste výstavu nestihli? Nevěšte hlavu, pokud se podaří, výstava bude přemístěna do Průmyslového muzea Mladějov, kde bude přístupná od začátku sezóny 2017.