Významné akce v září 2012

Významné akce v září 2012

Ač se valem blíží zahájení nové sezóny a většina činností, které nyní v Mladějově probíhají, je směřována k jejímu zdárnému zahájení a následnému průběhu, stojí zato se nyní na chvíli zastavit a ohlédnout zpět. Náš pohled bude směřovat do září roku 2012, kdy se v Mladějově uskutečnily tři významné akce.

Byly to již šestý ročník projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, druhý ročník speciálních jízd určených skautům Pardubického kraje a jízda nákladního vlaku vedeného parní lokomotivou objednaná fotografy z Německa. Pojďme se tedy společně - alespoň prostřednictvím fotogalerií – vrátit do září 2012 a zavzpomínat na tyto akce.

První akcí byl další ročník výchovně-vzdělávacího projektu nazvaného výstižně „Mezi pražci mladějovské úzkokolejky“, který již šestým rokem realizuje Základní škola Kostelní náměstí z Moravské Třebové v úzké spolupráci s MPD a PMM. Šestého ročníku tohoto projektu se zúčastnilo 17 žáků sedmých tříd, kteří se tradičně věnovali širokému spektru aktivit od poznávání historie těžby a zpracování žáruvzdorných jílů přes přírodovědné aktivity až po aktivity výtvarné, dokonce byl natočen i krátký film. Vše nasvědčuje tomu, že šestý ročník tohoto – i v odborných kruzích velice dobře hodnoceného projektu – nebyl ročníkem posledním…

Druhou významnou akcí byly speciální jízdy určené výlučně skautům Pardubického kraje, kteří již podruhé využili nádhernou přírodu hřebečského hřbetu k uspořádání dne plného her a soutěží, jež probíhaly jednak přímo v Mladějově, dále pak „Na Vekslu“ a na novoveské výhybně. Mezi těmito třemi centry dění mladějovská dráha zajišťovala dopravu účastníků, kterých bylo i přes nepřízeň počasí několik set. I tato akce byla účastníky hodnocena velice kladně, doufejme tedy, že se opět uskuteční.

Akce poslední se oproti předchozí uskutečnila ve skrovném počtu několika desítek lidí, z nichž převažovali fotografové z Německa, kteří si objednali nákladní vlak složený z kiplor a tažený parní lokomotivou číslo 1. Tento vlak měl navodit nezapomenutelnou atmosféru dob, kdy mladějovská drážka plnila úkol, pro který byla postavena – den co den, dokonce s původními parními lokomotivami – neúnavně vozila šamotové suroviny z dolů do Mladějova, kde byly dále zpracovávány. Nutno poznamenat, že ač „Jednička“ jezdí po mladějovských kolejích přes devadesát let, poradila si i tentokrát s nákladním vlakem naprosto s přehledem.