Nákladní vlak pro fotografy – září 2012

Ač se valem blíží zahájení nové sezóny a většina činností, které nyní v Mladějově probíhají, je směřována k jejímu zdárnému zahájení a následnému průběhu, stojí zato se nyní na chvíli zastavit a ohlédnout zpět. Náš pohled bude směřovat do září roku 2012, kdy se v Mladějově uskutečnily tři významné akce.

Byly to již šestý ročník projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, druhý ročník speciálních jízd určených skautům Pardubického kraje a jízda nákladního vlaku vedeného parní lokomotivou objednaná fotografy z Německa. Pojďme se tedy společně - alespoň prostřednictvím fotogalerií – vrátit do září 2012 a zavzpomínat na tyto akce.

Poslední zářijová akce se narozdíl od té předchozí uskutečnila ve skrovném počtu několika desítek lidí, z nichž převažovali fotografové z Německa, kteří si objednali nákladní vlak složený z kiplor a tažený parní lokomotivou číslo jedna. Tento vlak měl navodit nezapomenutelnou atmosféru dob, kdy mladějovská drážka plnila úkol, pro který byla postavena – den co den, dokonce s původními parními lokomotivami – neúnavně vozila šamotové suroviny z dolů do Mladějova, kde byly tyto suroviny dále zpracovávány. Nutno poznamenat, že ač „Jednička“ jezdí po mladějovských kolejích přes devadesát let, poradila si i tentokrát s nákladním vlakem naprosto s přehledem.