Skautský den – září 2012

Ač se valem blíží zahájení nové sezóny a většina činností, které nyní v Mladějově probíhají, je směřována k jejímu zdárnému zahájení a následnému průběhu, stojí zato se nyní na chvíli zastavit a ohlédnout zpět. Náš pohled bude směřovat do září roku 2012, kdy se v Mladějově uskutečnily tři významné akce.

Byly to již šestý ročník projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, druhý ročník speciálních jízd určených skautům Pardubického kraje a jízda nákladního vlaku vedeného parní lokomotivou objednaná fotografy z Německa. Pojďme se tedy společně - alespoň prostřednictvím fotogalerií – vrátit do září 2012 a zavzpomínat na tyto akce.

Druhou z významných zářijových akcí byly speciální jízdy určené výlučně skautům Pardubického kraje, kteří již podruhé využili nádhernou přírodu hřebečského hřbetu k uspořádání dne plného her a soutěží, jež probíhaly jednak přímo v Mladějově, dále pak „Na Vekslu“ a na novoveské výhybně. Mezi těmito třemi centry dění mladějovská dráha zajišťovala dopravu účastníků, kterých bylo i přes nepřízeň počasí několik set. I tato akce byla účastníky hodnocena velice kladně, doufejme tedy, že se opět uskuteční.