Týden na mladějovské úzkokolejce – výlet

Týden na mladějovské úzkokolejce, to není jenom těžká dřina při zajímavé, ale přesto fyzicky náročné práci. Dobrovolníci, kteří se letos akce účastnili, využili sobotní den k výletu do okolí úzkorozchodné trati. Během něho se seznámili s dějinami úzkokolejky i dalších místních hornických a industriálních památek a s historií těžby, dopravy a zpracování lupku a šamotu. Navštívili některé přírodní zajímavosti Hřebečska a dozvěděli se, jak události kolem druhé světové války poznamenaly život v tomto kdysi německy hovořícím regionu.

Prohlédněte si také snímky z prvního a druhého turnusu samotného „Týdne na mladějovské úzkokolejce“.